0914 125 504 support@greenweb.sk

Overte si dostupnosť vašej domény:


SEO, teda optimalizácia pre vyhľadávače znamená úpravu obsahu, kľúčových slov a fráz vašich internetových stránok, aby boli v maximálnej možnej miere prístupné vyhľadávačom. Hodnotenie vašich internetových stránok vyhľadávačmi, množstvo návštevníkov a počet ich návštev z rôznych vyhľadávačov sa može zlepšiť, ak použijete na svojich internetových stránkach tento marketingový nástroj. Hlavné vyhľadávače ako napríklad Google, Yahoo a MSN používajú zvláštne programy, niekedy volané roboty, alebo pavúci (po anglicky robots, crawlers, spiders) na to, aby preskúmali kód a obsah webovej stránky. Získaný kód internetovej stránky potom vyhodnocujú. Títo roboti zaznamenávajú vaše kľúčové slová, kľúčové frázy, meta tagy a obsah stránok. Okrem iného určujú ich relevantnosť (súvislosť s vyhľadávaným obsahom) a ich poradie vo vyhľadávači. Všetky tieto "on page" faktory pomáhajú k vylepšeniu vašej pozície pri vyhľadávaní vo vyhľadávačoch. Optimalizáciou vašej internetovej stránky a jej novým prehodnotením vo vyhľadávačoch sa zlepšujú jej pozície. Priamy dôsledok takejto zmeny je zvýšená návštevnosť webu alebo internetového obchodu. Okrem toho ale treba dbať aj na "off page" faktory a jedine kombináciou týchto dvoch faktorov spolu je možné vytvoriť atraktívny, kvalitný web, ktorý sa bude vyhľadávačom páčiť.

Ponuka ON-PAGE SEO :

Základné

 • Kontrola TITLE
 • Kontrola META TAGS
 • Kontrola META DESCRIPTION
 • Kontrola ALT TAGS

€9 ,99

objednať »
Rozšírené

 • Kontrola TITLE
 • Kontrola META TAGS
 • Kontrola META DESCRIPTION
 • Kontrola ALT TAGS
 • Kontrola obsahu

€14 ,99

objednať »
Express

 • Kontrola TITLE
 • Kontrola META TAGS
 • Kontrola META DESCRIPTION
 • Kontrola ALT TAGS
 • Kontrola obsahu
 • Kontrola BODY TAGS H1-H4
 • Kontrola hustoty kľúč. slov

€19 ,99

objednať »
XXL

 • Kontrola TITLE
 • Kontrola META TAGS
 • Kontrola META DESCRIPTION
 • Kontrola ALT TAGS
 • Kontrola obsahu
 • Kontrola BODY TAGS H1-H4
 • Kontrola hustoty kľúč. slov
 • Kontrola vnútorných linkov
 • Komplexná analýza

€26 ,99

objednať »

Ponuka OFF-PAGE SEO :

SK KAT 10

 • Manuálna registrácia do 10 najpopulárnejšich SK katalógov

€9 ,99

objednať »
SK KAT 20

 • Manuálna registrácia do 20 najpopulárnejšich SK katalógov

€15 ,99

objednať »
SK KAT 30

 • Manuálna registrácia do 30 najpopulárnejšich SK katalógov

€19 ,99

objednať »
SK KAT 50

 • Manuálna registrácia do 50 najpopulárnejšich SK katalógov

€25 ,99

objednať »
CZ KAT 10

 • Manuálna registrácia do 10 najpopulárnejšich CZ katalógov

€9 ,99

objednať »
CZ KAT 20

 • Manuálna registrácia do 20 najpopulárnejšich CZ katalógov

€15 ,99

objednať »
CZ KAT 30

 • Manuálna registrácia do 30 najpopulárnejšich CZ katalógov

€19 ,99

objednať »
CZ KAT 50

 • Manuálna registrácia do 50 najpopulárnejšich CZ katalógov

€25 ,99

objednať »

Všetky ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH