0914 125 504 support@greenweb.sk

Overte si dostupnosť vašej domény:


Doména (alebo tiež doménové meno) je reťazec znakov. Môže obsahovať maximálne 63 znakov, písmená abecedy bez mäkčeňov a dĺžňov, číslice a pomlčku. Doména je jednoznačný názov vašej webovej stránky na internete. Jedná sa o text, ktorý sa píše za www. Väčšinou platí, že firemná doména je totožná s názvom firmy. Doména je súčasť vašej firemnej identity. Pri tvorbe doménového mena je potrebné myslieť okrem iného aj na to, aby názov domény bol ľahko zapamätateľný a čo najkratší. Vašu doménu si zákazníci budú pamätať a spájať s vašimi produktami a službami.
Doména SK

  Bez webhostingu :
 • Cena : €23,99

 • S webhostingom :
 • MINI : €19,99
 • BASIC : €16,99
 • PREMIUM : €9,99
 • MAXI : €0,00

 • S multihostingom :
 • MULTI 5 : €15,99
 • MULTI 10 : €7,99
 • MULTI 25 a XXL : €0,00
objednať »
Doména CZ

  Bez webhostingu :
 • Cena : €14,99

 • S webhostingom :
 • MINI : €12,99
 • BASIC : €10,99
 • PREMIUM : €6,99
 • MAXI : €0,00

 • S multihostingom :
 • MULTI 5 : €12,99
 • MULTI 10 : €6,99
 • MULTI 25 a XXL : €0,00
objednať »
Doména EU

  Bez webhostingu :
 • Cena : €12,99

 • S webhostingom :
 • MINI : €8,99
 • BASIC : €4,99
 • PREMIUM : €1,99
 • MAXI : €0,00

 • S multihostingom :
 • MULTI 5 : €6,99
 • MULTI 10 : €1,99
 • MULTI 25 a XXL : €0,00
objednať »
Doména COM

  Bez webhostingu :
 • Cena : €13,99

 • S webhostingom :
 • MINI : €9,99
 • BASIC : €6,99
 • PREMIUM : €3,99
 • MAXI : €0,00

 • S multihostingom :
 • MULTI 5 : €9,99
 • MULTI 10 : €3,99
 • MULTI 25 a XXL : €0,00
objednať »
Doména INFO

  Bez webhostingu :
 • Cena : €13,99

 • S webhostingom :
 • MINI : €9,99
 • BASIC : €6,99
 • PREMIUM : €3,99
 • MAXI : €0,00

 • S multihostingom :
 • MULTI 5 : €9,99
 • MULTI 10 : €3,99
 • MULTI 25 a XXL : €0,00
objednať »
Doména NET

  Bez webhostingu :
 • Cena : €14,99

 • S webhostingom :
 • MINI : €11,99
 • BASIC : €8,99
 • PREMIUM : €5,99
 • MAXI : €0,00

 • S multihostingom :
 • MULTI 5 : €9,99
 • MULTI 10 : €3,99
 • MULTI 25 a XXL : €0,00
objednať »
Doména ORG

  Bez webhostingu :
 • Cena : €13,99

 • S webhostingom :
 • MINI : €9,99
 • BASIC : €6,99
 • PREMIUM : €3,99
 • MAXI : €0,00

 • S multihostingom :
 • MULTI 5 : €9,99
 • MULTI 10 : €3,99
 • MULTI 25 a XXL : €0,00
objednať »
Doména CO.UK

  Bez webhostingu :
 • Cena : €10,99

 • S webhostingom :
 • MINI : €8,99
 • BASIC : €6,99
 • PREMIUM : €4,99
 • MAXI : €0,00

 • S multihostingom :
 • MULTI 5 : €8,99
 • MULTI 10 : €3,99
 • MULTI 25 a XXL : €0,00
objednať »

Všetky ceny sú konečné. Nie sme platcami DPH

Ku každému webhostingu je za uvedené ceny len jedna doména.

Uvedené zľavy platia pri objednaní hostingu k doméne na 1 rok.